адв. Светозар Зафиров

Области на дейност:
Търговско и дружествено право, недвижими имоти и строителство, данъчно право, интелектуална собственост, несъстоятелност, алтернативна енергия, съдебен и арбитражен процес, трудово право,

Професионален опит:
– член на LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG, от 2011 г.;
– управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” , от 2006 г.
– съдружник в „Зафиров и Ко”, от 2002 г.;
– адвокат в Софийска адвокатска колегия, от 1990 г.;
– съдружник в правно дружество „Юстус” – 1989-1990 г.;

Образование:
Софийски университет „Св.Климент Охридски”,
Право-магистър
1984-1989 г.

Чужди езици: английски, руски.

Медийни изяви: Как се прехвърлят дялове от общ холдинг? – http://tv7.bg/news/251562.html