За нас

Началото е поставено през 1990 година. Тогава е основано правно дружество „Юстус”, което е сред първите,  действащи в условията на новата пазарна икономика в страната. Постепенно се формира екип от опитни адвокати, талантливи млади юристи, счетоводители и стажант-юристи. Към настоящия момент „Zafirov & Co” е структура, обединяваща адвокатско дружество, консултантски фирми и агенция за недвижими имоти.

Адвокатско дружество «Зафиров и Александрова» е учредено през 2006 г. Съдружници в него са Светозар Зафиров и Дима Александрова. Адвокатско дружество «Зафиров и Александрова» е член на Международната Организация на Адвокати LEGAL SKILLS International Business Lawyers EEIG със седалище в Берлин и с повече от 20 офиса Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Адвокатско дружество „Зафиров и Александрова” работи в партньорски отношения с адвокати и правни кантори на територията на всички окръжни съдилища в България.

Дейността е структурирана в две главни области :
Обща бизнес практика – за предприятия и физически лица .
Специална практика – събиране на вземания на банки, финансови институции и предприятия, както и производства по несъстоятелност и реорганизация на предприятия.

Наши клиенти са местни лица и чуждестранни инвеститори от почти всички сфери на бизнеса.
Някои от по-интересните ни проекти са в банковата и финансова сфера, в IT сектора, текстилната промишленост, химическа индустрия, строителството, недвижимите имоти и др.;

Работни чужди езици : английски, руски, испански, гръцки, френски

Какво предлагаме

1
Правни конслутации

Консултации, изготвяне на договори и други необходими документи, водене на преговори и представителство при сключване на всякакви видове сделки.

2
Процесуално представителство

Адвокатска защита и представителство по граждански, административни дела, административнонаказателни дела и арбитражи.

3
Абонаментно обслужване

Правно обслужване на цялостната дейност на търговски дружества срещу обща месечна абонамента цена.