Blog

Адвокатска академия от 25.05.2018 г. по темата за GDPR

Поради изключителния интерес по въпросите за защитата на личните данни, на 25 Май Адвокатско дружество „Зафиров и Кандиларов” организира втори семинар по темата. Интересът към Адвокатската академия отново беше голям. В първата част адв....
Read more

Адвокатска академия от 13.04.2018 г. по темата за GDPR – II част

Втората половина от семинара беше посветена на IT и процесната част и по-конкретно - изграждането и поддържането на съответствие чрез процеси и технологии. Заради сложността на материята бяха поканени Даниела Соколова, е с дългогодишен...
Read more

Адвокатска академия от 13.04.2018 г. по темата за GDPR – I част

На 13 април залата беше препълнена от посетители на семинара от Адвокатската академия ! Темата - изключително важна и актуална : за защитата на личните данни и промените, които предстои да се въведат с...
Read more

Готови ли сте за GDPR?

На 27.04.2016 г. беше издаден РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и...
Read more