ДИМА АЛЕКСАНДРОВА

Области на дейност

Търговско и дружествено право, съдебен и арбитражен процес, медиация, трудово право, административно право и обществени поръчки

Професионален опит

2019 – към момента  – партньор в  адвокатско дружество „Зафиров и Александрова“

2018-2019 – адвокат на свободна практика

2016  – 2017 – адвокат в адвокатска кантора Нина Ботева

2014-2015 – сътрудник в „Прайсуотърхаускупърс“ България

2012-2013 – сътрудник в Си Ем Ес Камерън Маккена България

 

Образование:

2008-2014 – магистър по право СУ „Св. Климент Охридски“

2016-2017 – магистър по право Кралски колеж в Лондон

 

Членства:

Международна адвокатска асоциация

Българо-британска бизнес асоциация