Корпоративно и търговско право

Договорни и търговски отношения – преговори, защита на интересите на клиента и постигане на взаимоизгодни за страните договорености; изготвяне на договори за продажба, доставка, заем, наем, дарение, и др., споразумения и всякакви документи, необходими за сключване на сделка;

Comments are closed.