Сделки с недвижими имоти

Недвижими имоти и строителство – посредничество; консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти в България; изготвяне и снабдяване с документи, необходими за сделки с недвижими имоти – предварителни договори; договори за покупко-продажба, наем, учредяване на право на строеж, и др.;

Comments are closed.