Адвокатска академия от 13.04.2018 г. по темата за GDPR – I част

На 13 април залата беше препълнена от посетители на семинара от Адвокатската академия ! Темата – изключително важна и актуална : за защитата на личните данни и промените, които предстои да се въведат с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Това беше един от най-успешните семинари досега, приет с изключителен интерес от посетителите, някои от тях – и правостоящи.

Първата част на темата беше представена от адвокат Валери Кандилалов – съдружник в Адвокатско дружество „Зафиров и Кандиларов”. Той направи много полезни разяснения на основните положения по материята и успя да отговори на многобройните въпроси на посетителите, които не спираха и в почивката.

No Comments Yet.

Leave a reply