Адвокатска академия от 13.04.2018 г. по темата за GDPR – II част

Втората половина от семинара беше посветена на IT и процесната част и по-конкретно – изграждането и поддържането на съответствие чрез процеси и технологии. Заради сложността на материята бяха поканени Даниела Соколова, е с дългогодишен опит в сферата на управление на бизнес процеси, внедряване на ISO стандарти в организации от различни индустрии и консултиране в сферата на защита на личните данни и Радослав Ризов, Мениджър ключови клиенти в “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС” EАД, с опит в областта на регулацията и технологичните решения за нейното адресиране. Лекторите изясниха на присътващите специфичните изисквания във връзка със защитата на личните данни и най-добрите начини за тяхното изпълнение в съответствие с новата уредба.

No Comments Yet.

Leave a reply