Люба Попова

Казвам се Люба Попова, към настоящия момент заемам позицията Professional: Contract Management в CSC. Преди това съм работила като юрисконсулт в Инграм Микро ЕсЕсСи ЕМЕА ЕООД и експерт в дирекция „Правна“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Щастлива съм, че моя професионален път започна с адвокатско дружество „Зафиров и Господинов“. Имах щастието да бъда избрана като част от стажантската програма на кантората и да се уча на практическите аспекти на правната наука в периода ноември 2007 г. – декември 2010 г. Опитът, който натрупах през тези години, както и вниманието, което ми беше оказано от страна на по-опитните адвокати и днес ми помагат в тази нелека професия и ми отварят врати към нови и все по-интересни работни начинания.

През трите години на стажуването ми бяха възлагани реални казуси с различна степен на сложност, които ми помогнаха да развия аналитичното си мислене, внимание към детайла и критичност към представяната ми информация. Непосредственият досег с клиентите и участието в преговори с различни контрагенти ми помогнаха да развия комуникационните си умения и да общувам еднакво ефективно както с колеги – юристи, така и с представители на други професии. Убедих се с времето, че да знаеш как да поднесеш фактите и да дефинираш с точност потребностите на клиента са съществена част от успеха на едно дело, сделка, преговор.

Винаги ще съм благодарна за всичко, което Краси, Боби и адв. Зафиров направиха за мен и за доверието, което ми оказаха от самото начало на нашето познанство. Връщам се с усмивка назад, сещайки се както за дните на усилен труд, така и за споделените вечери, изпълнени със смях, шеги и много, много колегиалност. Бяхме невероятен екип! J

Пожелавам на следващите поколения стажанти да са също толкова жадни за знания и да имат амбицията да се развиват като истински професионалисти в юридическата сфера. Пожелавам им търпение, воля и никога да не забравят, че „правото е изкуството на доброто и справедливото“!

На добър час на всички!

Comments are closed.