Люба Александров

Области на дейност:

Европейско право и право на вътрешния пазар, Международно право

Професионален опит

– съдружник в Адвокатска кантора Alber & Geiger, Брюксел, от 2015 г.;

– стажант в Европейска служба за външна дейност, 2014 – 2015 г.;

– правен сътрудник в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” , от 2010 до 2011 г.;

Образование:

Маастрихтски университет, гр. Маастрихт, Холандия, Магистратура по международно право, 2011 – 2013 г.

Свободен Брюкселски Университет, гр. Брюксел, Белгия, Бакалавър по право, 2007 – 2010 г.

Чужди езици: Английски език, Френски език, Руски език

Кратко резюме за стажуването:

Бях стажант в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” , между 2010 и 2011 г. Това беше първият ми работен опит в областта на правото, който не бих могла да забравя. По време на работата ми като правен сътрудник в дружеството се запознах с българското законодателство в областта на търговското и дружествено право, както и разширих познанията си в области като вещно право, договори и събиране на вземанията. Работата ми беше динамична и много разнообразна, а наученото ми помага и до днес. След опита, който придобих в дружеството, завърших магистратура по Международно и Европейско право в Холандия. В последствие направих стаж в Европейската служба за външна дейност, а в момента съм сътрудник в кантора, специализирана в областта на Европейското право в Брюксел. След старта на кариерата ми в прекрасния екип на „Зафиров и Господинов“, получих нужния тласък да преследвам мечтите си.б

Comments are closed.