Здравка

Професионален опит:

Специалист по договорите, Медпейс, Германия : Клинични изследвания, водене на преговори (договори и бюджет), контакт с болници и университети от една страна и с фармацевтични компании, от друга.

Стажант юрист, Европейско патентно ведомство, проучване по проект маркетинг и обучение, предлагано от националните патентни ведомства

Стажант юрист, Европейска инвестиционна банка, проучване по проект здравно осигуряване в ЕС Институциите и държавите-членки на ЕС

Стажант, НПО Европейски Рома информационен офис, сътрудничестно с ЕК по интеграционни програми,

Юрист сътрудник, Зафиров и Ко, регистриране и вписване на ЮЛ, прехвърляне на дружествени дялове, семейно право, трудово право, изготвяне на нотариални актове, изповядване на сделки

Стажант юрист, Зафиров и Ко, изготвяне на нотариални актове, изповядване на сделки.

Образование:

2009-2011г – Католически университет Лювен, Кралство Белгия, магистратура Европейско право, специализация право на ЕС, интелектуална собственост и защита на човешките права.

2002-2008 г. УНСС, София, магистратура по право.

Езици: немски, английски, холандски, френски, български.

Comments are closed.