адв. ВАЛЕРИ КАНДИЛАРОВ

Области на дейност:
Търговско и дружествено право, облигационно право, недвижими имоти, интелектуална собстеност, спортно право, събиране на вземания, данъчно право,

Професионален опит: 
– младши адвокат – член на Софийска адвокатска колегия – от август 2015 г.
– Придобиване на юридическа правоспособност – 2011 г.
– стажант в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” от 2007 г. до 2011г.

Образование:
– СУ „Св.Климент Охридски”, Право – магистър, 2005 г. – 2010 г.
– Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“,гр. София, 2000-2005 г.

Чужди езици:
Английски език, Испански език