Лиляна Константинова Василева

Области на дейност:
Счетоводство и контрол

Професионален опит:
над 20 години професионален опит по специалността счетоводство и контрол

Образование:
– УНСС, Счетоводство и контрол – магистър, 1993 г. – 1997 г.

Чужди езици:
Английски език