ХРИСТО МАРКОВ

Области на дейност:
Гражданско право, Административно право, интелектуална собственост, събиране на вземания, семейно право.

Професионален опит:
– Стажант в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” от октомври 2015г.

Образование:
– Университет за национално и светвно стопанство, Право – магистър, от 2012г.
– Гимназия с преподаване на чужди езици „проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, 2007-2012г.
Чужди езици:
-английски език