Мария Дамянова

Области на дейност:
Гражданско право, Облигационно право, Търговско право, Семейно право

Професионален опит:
– правен консултант в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” – от 2016 г.
– стажант в Адвокатско дружество „Зафиров и Господинов” – от 2014 г. до 2015 г.

Образование:
– НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ , Право – магистър, 2010 г.-2015 г.
– СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, профил технологичен – „Предприемачество и бизнес” по програмите на Джуниър Ачийвмънт България

Чужди езици:
– английски