адв. Емил Станков

Области на дейност:
Наказателно право

Професионален опит:
– Адвокат при Софийска Адвокатска Колегия, от 2009 г.;
– Изпълнителен директор на Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието, от октомври 2006 до ноември 2008;
– Адвокат при Софийска Адвокатска Колегия, от юни 1992 до септември 2006;

Образование:
Софийски университет „Св.Климент Охридски”,
Право-магистър
1984-1990 г.

Чужди езици: руски.