Административно право

Административно право

Консултиране и изготвяне на документи при провеждане на административни процедури пред държавни и общински органи. Процесуално представителство при обжалване на административни актове. Съдействие при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Обжалване на актове пред Комисията за защита на конкуренция, Административен съд и Върховен административен съд.

Comments are closed.