About: zafirov-admin

Recent Posts by zafirov-admin

Готови ли сте за GDPR?

На 27.04.2016 г. беше издаден РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и...
Read more

Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ?

Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ? Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или така наречените „офшорки”, в последно време в България са синоним за нещо нелегално – дори...
Read more

„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света.

„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света. Данъци, данъци, данъци – едното от двете неща, които със сигурност са, се и ще се случват. За всеки бизнес съществуват определен брой фактори, които обуславят какъв ще бъде...
Read more

Recent Comments by zafirov-admin

    No comments by zafirov-admin yet.