About: zafirov-admin

Recent Posts by zafirov-admin

Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ?

Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ? Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или така наречените „офшорки”, в последно време в България са синоним за нещо нелегално – дори...
Read more

„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света.

„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света. Данъци, данъци, данъци – едното от двете неща, които със сигурност са, се и ще се случват. За всеки бизнес съществуват определен брой фактори, които обуславят какъв ще бъде...
Read more

Recent Comments by zafirov-admin

    No comments by zafirov-admin yet.