„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света.

„Най-доброто” и „най-лошото” данъчно облагане в света.

Данъци, данъци, данъци – едното от двете неща, които със сигурност са, се и ще се случват.

За всеки бизнес съществуват определен брой фактори, които обуславят какъв ще бъде той – успешен или провален. Необходими за всеки бизнес са добрата комуникативност на седалището и сигурноста в избраната държава.

Едни от най-важните фактори обаче са разходите. Съразмерно с приходите, определят и това, заради което се предприемат бизнес начинанията, а именно: печалбата.

България е страна, която притежава всички изброени фактори за един успешен бизнес, а именно:

  1. Държавата е член на Европейски съюз, което предполага сигурно управление и стабилност в отношенията и в банковата система.
  2. Местоположението на България е определящо, тъй като се намира на еднакво разстояние до развитите държави от западна Европа и до развиващите се държави от Азия.
  3. Третият и най-важен приоритет, който притежава малката европейска държава е данъчното й облагане.

Данъчното облагане в България е прецедент за Европейския съюз и развитите държави. Наскоро, в The Wall Street Journal беше публикуван материал за данъците в различните страни, което е ясен знак за предпиемчивите и търсещи висока печалба компании.

Препратка към THE WALL STREET JOURNAL:

http://blogs.wsj.com/expat/2015/02/09/the-worlds-best-and-worst-tax-rules-for-expats/

Автор: Иван Терзиев

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a reply